kat 20

dirilten lezizceset

Kurulan bazı hayaller o kadar güçlü olurlardı ki gerçekleşmek zorunda kalırlardı.
Bundan sonra her şey eski yapısından kurtulur ve yeni bir kimliğe bürünürdü.
Yüzü de resimleri de ona yenilikten başka bir şeyi hatırlatmıyordu. Aşk’ın o yıkıcı tutkusu bedenlerine o kadar hızlı nüfuz etmişti ki etraflarındaki her şeyin ya da herkesin tutuşması umurlarında değildi.
İnsanlar birbirlerine ne çok yalan söylemişlerdi. Yeryüzü ayaklarımızın altından kalkacak, zaman yüzünü denizlerden okyanuslara çevirecek, diller birbirine karışacak, Babil Kulesi inşa edilecekti.
…LOVE is CRASH! Parmak uçlarından yukarılara…

kendisini şarkı söylerken görmek, onu rahatlatıyordu. Sanki ilk defa kendini yukarıdan aşağı bırakmak gibi. İntihar etmenin o kusursuz ve yıkıcı cesareti! Yaşamından çıkan insanlar. Çarpışmaya hazırlanmak. Bir şeylerin hızla yaklaşmakta olduğunu anlamak. Kendini geçen zamana karşın güçlü hissetmek. Bir kaya gibi.
Bu kadar basit bir benzetmenin içine hapsolduğundan kendisine hızla çarpan şeyin etkisiyle dağıldı ve yayıldı.
Evden çıktı. Mektubu postaya attı.İnsanlarla tanıştı. Ne kadar çok olursa o kadar iyi! Neye inanmak isterse ona inanırdı. Küçücük bir kum tanesi de olabilirdi inandığı şey, evrenin bir köşesinde adı sanı bilinmeyen bir gezegen de… Ayaklarının altından yeryüzünü kaldırsa geriye hiçbir şeyin kalmayacağını biliyordu. Kaygan olan baştan-çıkarıştır ve baştan çıkarmanın sürekliliği görecelidir. İyi bir insan değildi, olamazdı. Görmek istedikleri, kalabalıkta birbirlerini kavuran mızraklar, silahlar…
Savaş tanrılarının hepsi üzerine çullansa, o, onlara bakar ve gülümserdi.
Bir insanın belki de en zayıf olduğu an, birini öldürdüğü andır.
…LOVE is CRASH!
Bir çok şeye ulaştı, dokundu ve baştan çıkardı.

bi bak istersen

bir iz bırak

Lezizceset