salon 118

dirilten lezizceset

Dünya zamana meydan okur ve bizim gerçeğimiz değişir. Ne yapacağımızı aşağı yukarı kestirmeye çalışırız. Her şey o kadar gerçek dışı gözükür ki başkasına dönüşmüş kimliğimizden kurtulmak neredeyse imkansızlaşır. Gecenin orasına burasına yapışan şarkılar bulunur ve kadın seslerine sığınılır. Uzun geceler bu yüzden mi bir sığınak aranır bilinmez. İnsan gelip geçici mutluluklara alıştırır kendini. Öyle bir düşüşü başlatmıştır ki zaman, dünyayla aynı safta yer alsak da kimin daha başaralı olacağını pek kestirecek gibi değilizdir. Sırt çantasını tası tarağı toplayıp bir iki şehir ötesine atmaya çalışırız yorgun bedenimizi. Evimiz sırtımızda taşımaya müsait bir hal almıştır artık. Bütün ağır yüklerden kurtulmuş, bütün yalnızlığımızı kuşanmış, zamanla savaşta en ön safta yerimizi almışızdır. Gerçek sözler duymak isteriz. Zamanın eksikliği boşluğunun korkutucu olmasından ileri gelir biraz da… İnsanları umursamadığında düşüşün cazibesi için yatak odasının kapısını aralarsın. Korkusuzca çıplak kalacağı zamanları özler insan, dünya dönerken, dünya kendi kendini tutuştururken. Çekip gitmek hep cazip gelir işte. Bilinmeze, istenmeyen bütün herşeyin tüketildiği o esriklik anı…

Haim
Düşüş

Anın içinde savruluyorum en uçta dikiliyorum sanki (Biliyorum)
Orada kimsenin beni geri döndüremeyeceğini biliyorum
Sadece bir adım daha, herşeyi koyverebilirim
Oh ve ortasında,
Sesler duyuyorum ve onlar şimdi beni çağırıyorlar (Biliyorum)
Ve hiçbir şey beni uyandırmaya yetmeyecek
Çünkü ben seslerin içinde bir köleyim

Ve onlar çağırıyorlar,
Durma, hayır, asla vazgeçmeyeceğim
Ve asla arkama bakmayacağım, sadece başını dik tut
Ve zorlaşırsa eğer, bu sert olma zamanıdır
Ama şimdi düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum
Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum,
Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum, oh

Şimdi modumuz düşüyor,
Ve gözlerin üzerimizde olduğunu hissediyorum çok yakın oh
Bir ses çıkarmamaya çalışıyorum
Çünkü bir şekilde bulunacağım

Öyle aramaya devam,
Durma, hayır, asla vazgeçmeyeceğim
Ve asla arkama bakmayacağım, sadece başını dik tut
Ve zorlaşırsa eğer, bu sert olma zamanıdır
Sayıklamaya devem ediyorlar
Durma, hiç biri asla yetmez
Asla arkama bakmayacağım, asla vazgeçmeyeceğim
Ve zorlaşırsa eğer, bu sert olma zamanıdır
Ama şimdi düşüyorum

Ateşin içinde gerçeği hiç olmadığı kadar fazla hissediyorum
(Düşüyorum)
Sıcağı hissedebiliyorum ama yanmıyorum
(Ama şimdi düşüyorum)
Tutkuyu hissetmek, yorgunluğu hissetmek, açlığı da
(Düşüyorum)
Hisler sanki düşüyorum, evet
Onların beni çağırdığını duyabiliyorum
(Düşüyorum)

Ateşin içinde gerçeği hiç olmadığı kadar fazla hissediyorum
(Düşüyorum)
Sıcağı hissedebiliyorum ama yanmıyorum
(Ama şimdi düşüyorum)
Tutkuyu hissetmek, yorgunluğu hissetmek, açlığı da
(Düşüyorum)
Hisler sanki düşüyorum, evet
Onların beni çağırdığını duyabiliyorum
(Düşüyorum)

Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum
Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum
Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum, oh
Oh ve şimdi düşüyorum

Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum,
Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum,
Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum, oh

Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum
Düş evet
Ve şimdi düşüyorum
Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum
Düş evet
Ve şimdi düşüyorum

Ateşin içinde gerçeği hiç olmadığı kadar fazla hissediyorum
(Düşüyorum)
Sıcağı hissedebiliyorum ama yanmıyorum
(Ama şimdi düşüyorum)
Tutkuyu hissetmek, yorgunluğu hissetmek, açlığı da
(Düşüyorum)
Hisler sanki düşüyorum, evet
Onların beni çağırdığını duyabiliyorum
(Düşüyorum)

Ateşin içinde gerçeği hiç olmadığı kadar fazla hissediyorum
(Düşüyorum)
Sıcağı hissedebiliyorum ama yanmıyorum
(Ama şimdi düşüyorum)
Tutkuyu hissetmek, yorgunluğu hissetmek, açlığı da
(Düşüyorum)
Hisler sanki düşüyorum, evet
Onların beni çağırdığını duyabiliyorum
(Düşüyorum)

Asla arkana bakma, asla vazgeçme
Asla arkana bakma, asla vazgeçme
Asla arkana bakma, asla vazgeçme
Asla vazgeçmeyeceğim
Asla vazgeçmeyeceğim

Haim
Falling

I hurl into the moment like I’m standing at the edge (I know)
That no one’s gonna turn me ’round
Just one more step, I could let go
Oh and in the middle,
I hear the voices and they’re calling for me now (I know)
And nothing’s gonna wake me now
Cause I’m a slave to the sound

And they’re calling,
Don’t stop, no, I’ll never give up
And I’ll never look back, just hold your head up
And if it gets rough, it’s time to get rough
They keep saying
Don’t stop, no one’s ever enough
I’ll never look back, never give up
And if it gets rough, it’s time to get rough
But now I’m falling, falling, falling
Falling, falling, falling,
Falling, falling, falling, falling, oh

Now we’re going down,
And I can feel the eyes are watching us so closely oh
I’m trying not to make a sound
Cause I’ll be found out somehow

So keep calling,
Don’t stop, no, I’ll never give up
And I’ll never look back, just hold your head up
And if it gets rough, it’s time to get rough
They keep saying
Don’t stop, no one’s ever enough
I’ll never look back, never give up
And if it gets rough, it’s time to get rough
But now I’m falling

Into the fire feeling higher than the truth
(I’m falling)
I can feel the heat but I’m not burning
(But now I’m falling)
Feeling desire, feeling tired, hungry too
(I’m falling)
Feels like I’m falling, yeah
I can hear them calling
(I’m falling)

Into the fire feeling higher than the truth
(I’m falling)
I can feel the heat but I’m not burning
(But now I’m falling)
Feeling desire, feeling tired, hungry too
(I’m falling)
Feels like I’m falling, yeah
I can hear them calling
(Now I’m falling)

Falling, falling, falling
Falling, falling, falling,
Falling, Falling, falling, oh
Oh and now I’m falling

Falling, falling, falling
Falling, falling, falling,
Falling, falling, falling, oh

Falling, falling, falling, falling
Fall yeah
And now I’m falling
Falling, falling, falling, falling
Fall yeah
And now I’m falling

Into the fire feeling higher than the truth
(But now I’m falling)
I can feel the heat but I’m not burning
(I’m falling)
Feeling desire, feeling tired, hungry too
(But now I’m falling)
Feels like I’m falling, yeah
I can hear them calling for me
(I’m falling)

Into the fire feeling higher than the truth
(Now I’m falling)
I can feel the heat but I’m not burning
(I’m falling)
Feeling desire, feeling tired, hungry too
(Now I’m falling)
It feels like I’m falling, yeah
I can hear them calling for me

Never look back, never give up
Never look back, never give up
Never look back, never give up
I’ll never give up
I’ll never give up

bi bak istersen

bir iz bırak

Lezizceset