salon 136

dirilten lezizceset

Lou Reed. Az dinlememişti. Az söylememişti Perfect Day’i. Söz konusu bir geçiş dönemiydi ne de olsa. O post punk havalı tiplerden önceki çamurlu günler. Garajın bir köşesindeki pikapta çalan şarkı. Kült filmlerin kült müziklerini hatırlatırdı. Bazı ölümler kalıtsaldır. Lou Reed’in gidişine içlenecekti dünya. Ama güzel bir pazar günü Nico’nun sesinden Velvet Underground’ı dinlediklerinde Lou Reed’in yeniden dirilişine inanabilirdi. Ne de olsa leziz bir ceset olmak öyle kolay değildi. Leziz bir pazar günü, dünyanın tüm boktanlığına eyvalla çekmek. Zamanın içinden çekip çıkardıklarının bir listesini yapmadı. Bazı haberleri okuduğunda gözleri dolardı. Bazı dostlarını kaybettiği zamanki o buruk acı yüreğini dağlardı. Evet, derdi, sıçayım. Kendisini boş hissederdi. Elinden gelse değiş tokuş etmek isteyeceği bir çok şeyi vardı. Eski plakların tozlanmasına göz yummak istemedi. Hiçbir şey o mükemmel görkemli yalnızlığıyla başbaşa bırakılmıyordu. Gece olduğunda yeni şeyler denemek için çatlaklarla dolu sokakları arşınlandı. Bu gece kulağında Lou Reed’in şarkıları olacaktı. Toprağa dökülen ölümsüzlükle ilgili bir şeylerdi. Ne yapabilirdi. Kepenk indirmiş kitapçıların önünden geçerken gözleri dolardı. Eski plakların tozlu yüzeyi silerken içi acırdı.  Lou Reed’in ölümünü yedirememişti. Anlamsız o kadar şey varken… anlamlı olan şeyleri hatırlatanların kayıp gitmesini yedirememişti.

Hata etmişti. Pikaba taktığı şarkıya lanet etti. Eskimiş şarkıların görkemiyle gözleri doldu. Rakısını tazeledi. Geceyle, Lou Reed’in ölümsüz şarkılarıyla demlendi.

Havada esinti yok. Sadece Nico’nun buğulu sesi Sunday Morning diyordu, Lou Reed için.

The Velvet Underground and Nico
Pazar Sabahı

Pazar sabahı, güneşin batışına övgü
Yanımdaki sadece tedirgin eden bir histi
Güneşin erken batışı, pazar sabahı
O kadar gerideki bunlar sadece boşa geçen yıllardı

Dikkat et, dünyalar senin peşinde
Orada senin etrafında her zaman birisi var seni çağıran
Bunun hiç bir anlamı yok

Pazar sabahı ve ben düşüyorum
Ive bir hisse sahip ben bilmek istemiyorum
Güneşin erken batışı, pazar sabahı
Çok çok eski değil, katettiğin bütün sokaklar bunlardı

Dikkat et, dünyalar senin peşinde
Orada senin etrafında her zaman birisi var seni çağıran
Bunun hiç bir anlamı yok

Dikkat et, dünyalar senin peşinde
Orada senin etrafında her zaman birisi var seni çağıran
Bunun hiç bir anlamı yok

Pazar sabahı
Pazar sabahı
Pazar sabahı

The Velvet Underground and Nico
Sunday Morning

Sunday morning, praise the dawning
Its just a restless feeling by my side
Early dawning, sunday morning
Its just the wasted years so close behind

Watch out, the worlds behind you
Theres always someone around you who will call
Its nothing at all

Sunday morning and Im falling
Ive got a feeling I dont want to know
Early dawning, sunday morning
Its all the streets you crossed, not so long ago

Watch out, the worlds behind you
Theres always someone around you who will call
Its nothing at all

Watch out, the worlds behind you
Theres always someone around you who will call
Its nothing at all

Sunday morning
Sunday morning
Sunday morning

 

 

bi bak istersen

bir iz bırak

Lezizceset